Contacto

Email: medioambiente@cerdedo-cotobade.gal
Teléfono: 986 753 006

Horario

Atención ao público: Martes e Xoves. 10:00 -13:30h. CITA PREVIA
Sede Municipal de Cerdedo. Praza do Concello, 1.

Máis información

Cerdedo-Cotobade RECICLA. Cartuchos e Tóners de Impresora

Servizo dispoñible exclusivamente para a veciñanza. Un tóner de tinta de impresión contén plásticos que poden tardar ata 1.000 anos en descompoñerse. Ademais, contén elementos perigosos como arsénico, chumbo, carbono, ferro, aluminio e plásticos, engadindo toxinas ao medio ambiente. Case todos os cartuchos de tinta e tóner orixinais poden reciclarse ata nun 97%, así que [...]

FOGUEIRAS SAN XOAN 2024

Aberto o prazo para solicitar permiso para realizar fogueiras na noite de San Xoan , tanto privadas como por parte de colectivos. Os interesados deberán solicitar a preceptiva autorización municipal presentando una comunicación no Rexistro Xeral do Concello. ata o día 19 de xuño do 2024!  Formulario de Solicitude  Bando  Medidas de OBRIGADO CUMPRIMENTO   [...]

RECUPERACIÓN DO ESPAZO PARA USO PEONIL NO ENTORNO DA IGREXA DE SANTA MARÍA DE SACOS

O Concello de Cerdedo-Cotobade ven de contratar a redacción do proxecto para a RECUPERACIÓN DO ESPAZO PARA USO PEONIL NO ENTORNO DA IGREXA DE SANTA MARÍA DE SACOS ao abeiro da Subvención obtida da Deputación Provincial de Pontevedra para a redacción de proxectos de recuperación de espazos públicos e creación de sendas peonís e/ou ciclables [...]

CONVENIO DE COLABORACIÓN-MELLORA DA SENDA DE SANTA MARÍA DE SACOS

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE NATURGY RENOVABLES S.L.U. E O CONCELLO DE CERDEDO-COTOBADE PARA A “MELLORA DA SENDA DE SANTA MARÍA DE SACOS”  O Concello de Cerdedo-Cotobade ven de asinar un convenio de colaboración coa empresa NATURGY RENOVABLES S.L.U. para a realización dos traballos de mellora duna ruta de sendeirismo localizada na parroquia de Santa María [...]

Presentación por rexistro do Recurso Contencioso Administrativo contra o parque eólico Campo das Rosas. (expediente IN408A 2017/005).

Á SALA DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DO TRIBUNAL SUPERIOR DE XUSTIZA DE GALICIA IAGO MARTÍNEZ NÚÑEZ, Procurador dos Tribunais e do CONCELLO DE CERDEDO-COTOBADE e do CONCELLO DA ESTRADA, segundo se acredita co documento nº1 e nº2 respectivamente que se achega con este escrito, perante esta Sala comparezo, e como mellor proceder en Dereito, DIGO: 1.- [...]

PREALERTA DE ESCASEZA DE AUGA NA CONCA DO LEREZ.

AVISO A todos os veciños/as do Cerdedo-Cotobade, por medio da presente COMUNÍCASELLES que se activou a PREALERTA DE ESCASEZA DE AUGA NA CONCA DO LEREZ. FAISE NECESARIO MODERAR E FACER UN CONSUMO RESPONSABLE DA AUGA, de xeito que non a malgastemos cun consumo innecesario. As recomendacións pasan por evitar regos de xardíns, lavado de coches [...]

SOLICITUDE DE INFORME MUNICIPAL EIA LAT PE Dos Cotos – SE Pontesampaio

Resolución da Xefatura Territorial da Consellería de Economía, Industria e Innovación, pola que se somete a información pública o estudo de impacto ambiental e as solicitudes de autorización administrativa previa e de construción, o proxecto de interese autonómico e a declaración de utilidade pública, en concreto, das instalacións da LAT 66 kV PE Dos Cotos [...]

RECURSO DE ALZADA. Expediente IN408A 2017/06. Proxecto do parque eólico As Penizas, Grcenalia Wincl Powcr, S.L.U.

Expediente IN408A 2017/06. Proxecto do parque eólico As Penizas, sito nos concellos ele Forcarei e Cercleclo-Cotobacle (Ponteveclm) e promovido por Grcenalia Wincl Powcr, S.L.U. AO VICEPRESIDENTE PRIMEIRO E CONSELLEIRO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA E INNOVACIÓN   Jorge Cubcla López, en calidade de alcalde-presidente do CONCELLO DE CERDEDO­COTOBADE, con enderezo para notificacións na rúa Chan-Carballedo, 11 , [...]

RECURSO DE ALZADA. Expediente IN408A 2017/14. Proxecto do parque eólico Porto Vidros, Naturgy Renovables, S.L.U.

Expediente IN408A 2017/14. Proxecto do parque eólico Porto Vidros, sito nos concellos de Ccrdedo-Cotobade e Campo Lameiro (Ponteveclra) e promovido por Naturgy Renovables, S.L.U. AO VICEPRESIDENTE PRIMEIRO E CONSELLEIRO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA E INNOVACIÓN   Jorge Cubela López, en calidade de alcalde-presidente do CONCELLO DE CERDEDO­COTOBADE, con enderezo para notificacións na rúa Chan-Carballedo, 11, 36856, [...]

RECURSO DE ALZADA. Expediente IN661A 2011/18-4. Proxecto do parque eólico Dos Cotos.

Expediente IN661A 2011/18-4. Proxecto do parque eólico Dos Cotos, sito no concello de Cerdedo-Cotobade (Pontevedra) e promovido por Tiraventos, S.L. AO VICEPRESIDENTE PRIMEIRO E CONSELLEIRO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA E INNOVACIÓN Jorge Cubela López, en calidade de alcalde-presidente do CONCELLO DE CERDEDO­COTOBADE, con enderezo para notificacións na rúa Chan-Carballedo, 11, 36856, Cerdedo­Cotobade (Pontevedra), perante esa Administración [...]

Plan de Acción para o Clima e a Enerxía Sostible (PACES)

O concello deCerdedo– Cotobade está a traballar na elaboración do Plan de Acción para o Clima e a Enerxía Sostible (PACES) grazas a unha subvención da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda e cofinanciadas polos fondos europeros FEDER Galicia 2014-2020. . Este Plan nace no seo do Pacto das Alcaldías, un movemento a nivel [...]

Información pública o estudo de impacto ambiental, o proxecto sectorial e de execución PE Pico Touriñán-PE Monte Festeiros

TITULO: información pública o estudo de impacto ambiental, o proxecto sectorial (proxecto de interese autonómico) e o proxecto de execución, da liña de alta tensión entre subestacións do PE Pico Touriñán-PE Monte Festeiros, PRAZO PRESENTAR ALEGACIÓNS: prazo de trinta (30) días, contados a partir do día seguinte ao da última publicación desta resolución. Publicación no [...]