Contacto

Email: medioambiente@cerdedo-cotobade.gal
Teléfono: 986 753 006

Horario

Atención ao público: Martes e Xoves. 10:00 -13:30h. CITA PREVIA
Sede Municipal de Cerdedo. Praza do Concello, 1.

Máis información

CONVENIO DE COLABORACIÓN-MELLORA DA SENDA DE SANTA MARÍA DE SACOS

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE NATURGY RENOVABLES S.L.U. E O CONCELLO DE CERDEDO-COTOBADE PARA A “MELLORA DA SENDA DE SANTA MARÍA DE SACOS”  O Concello de Cerdedo-Cotobade ven de asinar un convenio de colaboración coa empresa NATURGY RENOVABLES S.L.U. para a realización dos traballos de mellora duna ruta de sendeirismo localizada na parroquia de Santa María [...]

Presentación por rexistro do Recurso Contencioso Administrativo contra o parque eólico Campo das Rosas. (expediente IN408A 2017/005).

Á SALA DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DO TRIBUNAL SUPERIOR DE XUSTIZA DE GALICIA IAGO MARTÍNEZ NÚÑEZ, Procurador dos Tribunais e do CONCELLO DE CERDEDO-COTOBADE e do CONCELLO DA ESTRADA, segundo se acredita co documento nº1 e nº2 respectivamente que se achega con este escrito, perante esta Sala comparezo, e como mellor proceder en Dereito, DIGO: 1.- [...]

PREALERTA DE ESCASEZA DE AUGA NA CONCA DO LEREZ.

AVISO A todos os veciños/as do Cerdedo-Cotobade, por medio da presente COMUNÍCASELLES que se activou a PREALERTA DE ESCASEZA DE AUGA NA CONCA DO LEREZ. FAISE NECESARIO MODERAR E FACER UN CONSUMO RESPONSABLE DA AUGA, de xeito que non a malgastemos cun consumo innecesario. As recomendacións pasan por evitar regos de xardíns, lavado de coches [...]

SOLICITUDE DE INFORME MUNICIPAL EIA LAT PE Dos Cotos – SE Pontesampaio

Resolución da Xefatura Territorial da Consellería de Economía, Industria e Innovación, pola que se somete a información pública o estudo de impacto ambiental e as solicitudes de autorización administrativa previa e de construción, o proxecto de interese autonómico e a declaración de utilidade pública, en concreto, das instalacións da LAT 66 kV PE Dos Cotos [...]

RECURSO DE ALZADA. Expediente IN408A 2017/06. Proxecto do parque eólico As Penizas, Grcenalia Wincl Powcr, S.L.U.

Expediente IN408A 2017/06. Proxecto do parque eólico As Penizas, sito nos concellos ele Forcarei e Cercleclo-Cotobacle (Ponteveclm) e promovido por Grcenalia Wincl Powcr, S.L.U. AO VICEPRESIDENTE PRIMEIRO E CONSELLEIRO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA E INNOVACIÓN   Jorge Cubcla López, en calidade de alcalde-presidente do CONCELLO DE CERDEDO­COTOBADE, con enderezo para notificacións na rúa Chan-Carballedo, 11 , [...]

RECURSO DE ALZADA. Expediente IN408A 2017/14. Proxecto do parque eólico Porto Vidros, Naturgy Renovables, S.L.U.

Expediente IN408A 2017/14. Proxecto do parque eólico Porto Vidros, sito nos concellos de Ccrdedo-Cotobade e Campo Lameiro (Ponteveclra) e promovido por Naturgy Renovables, S.L.U. AO VICEPRESIDENTE PRIMEIRO E CONSELLEIRO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA E INNOVACIÓN   Jorge Cubela López, en calidade de alcalde-presidente do CONCELLO DE CERDEDO­COTOBADE, con enderezo para notificacións na rúa Chan-Carballedo, 11, 36856, [...]

RECURSO DE ALZADA. Expediente IN661A 2011/18-4. Proxecto do parque eólico Dos Cotos.

Expediente IN661A 2011/18-4. Proxecto do parque eólico Dos Cotos, sito no concello de Cerdedo-Cotobade (Pontevedra) e promovido por Tiraventos, S.L. AO VICEPRESIDENTE PRIMEIRO E CONSELLEIRO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA E INNOVACIÓN Jorge Cubela López, en calidade de alcalde-presidente do CONCELLO DE CERDEDO­COTOBADE, con enderezo para notificacións na rúa Chan-Carballedo, 11, 36856, Cerdedo­Cotobade (Pontevedra), perante esa Administración [...]

Plan de Acción para o Clima e a Enerxía Sostible (PACES)

O concello deCerdedo– Cotobade está a traballar na elaboración do Plan de Acción para o Clima e a Enerxía Sostible (PACES) grazas a unha subvención da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda e cofinanciadas polos fondos europeros FEDER Galicia 2014-2020. . Este Plan nace no seo do Pacto das Alcaldías, un movemento a nivel [...]

Información pública o estudo de impacto ambiental, o proxecto sectorial e de execución PE Pico Touriñán-PE Monte Festeiros

TITULO: información pública o estudo de impacto ambiental, o proxecto sectorial (proxecto de interese autonómico) e o proxecto de execución, da liña de alta tensión entre subestacións do PE Pico Touriñán-PE Monte Festeiros, PRAZO PRESENTAR ALEGACIÓNS: prazo de trinta (30) días, contados a partir do día seguinte ao da última publicación desta resolución. Publicación no [...]

FOGUEIRAS SAN XOAN 2023

Abrése o prazo para solicitar permiso para realizar fogueiras na noite de San Xoan , tanto privadas como por parte de colectivos. Os interesados deberán solicitar a preceptiva autorización municipal presentando una comunicación no Rexistro Xeral do Concello ata o dia 21 de Xuño de 2023.   Bando.  Formulario de Solicitude CONSIDERACIONS XERAIS: O trámite [...]

Fogueiras de San Xoan

FOGUEIRAS DE SAN XOAN Aberto o prazo para solicitar permiso para as fogueiras de San Xoan 2022

Informe Municipal en relación ao estudio de Impacto Ambiental do Parque Eólico dos COTOS

Don Jorge Cubela López en calidade de alcalde do Concello Cerdedo-Cotobade (Pontevedra), cargo que consta por notoriedade, ante esta dependencia e conforme á RESOLUCIÓN do 15 de decembro de 2021, da Xefatura Territorial de Pontevedra, pola que se somete a información pública o estudo de impacto ambiental e as solicitudes de autorización administrativa previa e […]