Contacto Serv. Sociais Cerdedo

Email: sersoce@cerdedo-cotobade.gal
Teléfono: 986 753 006
Atención ó público: Luns a Venres (excepto Martes): 09:00 a 14:00

Contacto Serv. Sociais Carballedo

Email: sersoco@cerdedo-cotobade.gal
Teléfono:  986 760 001
Atención ó público: Martes e Venres de 09:00 a 14:00

Información

O departamento de servizos sociais desenvolven distintos programas e facilitan o acceso das persoas aos recursos sociais existentes nas diversas áreas: inclusión social, persoas maiores, dependencia, discapacidade, familia e infancia, mulleres, migracións,…

Debido á problemática de marxinación social, desemprego crónico, familias monoparentais sen ingresos, conflitos e falta de entendemento pais-fillos, conflitos matrimoniais, etc… é necesario un traballo continuado.

O procedemento a seguir leva implícito a intervención coas familias no seu propio domicilio, a elaboración de propostas segundo a problemática (colaborando sempre que sexa posible con outros recursos da zona), orientación e asesoramento en distintos temas, e por último seguimento do desenvolvemento da familia cara á súa autonomía.

Servizos Sociais. ¿Que son?

 • Os Servizos Sociais son o conxunto coordinado de prestacións, programas e equipacións destinado a garantizar a igualdade de oportunidades no acceso á calidade de vida e á participación social de toda a población. (Lei 13/2008, de 3 de dicembro de Servizos Sociais de Galicia).
 • Os Servizos Sociais Municipais son o sistema de protección social máis cerca da ciudadanía e do seu ambiente familiar e social. Teñen como obxecivo principal prestar axudas que favorecen a participación, integración e benestar social das persoas, especialmente de aqueles que están ou corren risco de estar en situación de carencia ou marxinación.

Dende os Servizos Sociais desenvolvemos as seguintes funcións:

 • O estudo e diagnose social da comunidade, que implica a detección e análise de necesidades e demandas, explícitas e implícitas, no seu ámbito de intervención.
 • A elaboración dun plan de intervención comunitario acorde coas necesidades detectadas ou anticipadas na diagnose social.
 • A identificación de grupos de poboación vulnerables e a detección precoz de situacións de risco para o desenvolvemento de actuacións de carácter preventivo e de promoción social.
 • A atención das situación individuais, a información en relación ás demandas presentadas, a diagnose e valoración técnica previa e a consecuente intervención no caso, que incluirá, cando sexa convinte, a derivación cara o recurso idóneo dentro do sistema galego de servizos sociais ou a outros sistemas de benestar ou a asistencia nos trámites necesarios para acceder a outros recursos.
 • A participación na xestión das prestacións económicas e o seguimento dos correspondentes proxectos personalizados de intervención nos termos establecidos na normativa específica en materia de inclusión social.
 • A xestión do servizo de axuda no fogar, así coma a participación na xestión das prestacións destinadas a garantir a autonomía persoal e a atención á dependencia, nos termos establecidos na normativa que resulte de aplicación.
 • A información, orientación e asesoramento a toda a poboación, facilitando o acceso aos recursos sociais.
 • O fomento da participación activa da cidadanía mediante estratexias socioeducativas que impulsen a solidaridade e a cooperación social organizada.

Os Servizos Sociais Comunitarios do Concello de Cerdedo-Cotobade, como parte do Sistema Galego de Servizos Sociais, fundaméntase nos seguintes principios:

 • Universalidade.
 • Prevención.
 • Responsabilidade pública.
 • Igualdade.
 • Equidade e equilibrio territorial.
 • Solidaridade.
 • Acción integral e persoalizada.
 • Autonomía persoa e vida independente.
 • Participación.
 • Integración y normalización.
 • Globalidade.
 • Descentralización y cercanía.
 • Coordinación.
 • Economía, eficacia y eficiencia.
 • Planificación.
 • Evaluación y calidad.

Recursos e Programas

RECURSOS POR ÁREAS

 • Inclusión Social
 • Maiores
 • Dependencia
 • Discapacidade
 • Familia e Infancia
 • Mulleres
 • Migracións
 • Población en Xeral

PROGRAMAS BÁSICOS

 • Programa de Orientación, Asesoramiento e Información
 • Programa de Axuda no fogar
 • Programa de Inserción Social
 • Programa de Animación, Prevención e Cooperación Social

Máis información

CHARLA INFORMATIVA: Dependencia e Discapacidade

26 de Outubro de 2023 de 11:00h a 12:00h   CENTRO MULTISOCIAL DE CERDEDO

Aberto o prazo para presentar as solicitudes para adxudicación de catro viviendas sociais

Aberto o prazo para presentar as solicitudes para adxudicación de catro viviendas sociais de titularidade municipal en Carballedo.   O prazo remata o dia, 20 de xullo de 2023.   Maís información nos Sevizos socias do Concello.

Aberto o prazo para a solicitude das vacacións do IMSERSO

Aberto o prazo para a solicitude das vacacións do IMSERSO, dirixido a persoas maiores, pensionistas e viuvas con 55 anos. Prazo de  inscripción rematará o vindeiro 25 de xullo do 2023.   Mais informacion nos Servizos Sociais de Atención Primaria

IV XUNTANZA da Terceira Idade Cerdedo-Cotobade

 O sábado 22 de abril IV XUNTANZA DA TERCEIRA IDADE CERDEDO-COTOBADE Na popular Carballeira de San Xusto, (San Xurxo de Sacos) REQUISITOS: Estar empadroados. Ter 65 anos ou pensionistas con 55 anos, así como os cónxuxes de ambos.-As persoas non empadroadas nacidas en Cerdedo-Cotobade e os seus cónxuxes poderán participar pagando a totalidade do prato. Fillos [...]

Coidados porta a porta

Unha vez máis presentámosvos un programa dirixido a tódalas persoas maiores de 55 anos de forma gratuita, que vai a estar no noso concello os días 17, 18 e 19 de abril de 2023 na praza do Concello en Cerdedo, do cal vos podedes beneficiar sempre solicitando cita previa nos teléfonos 622 748 283 e [...]