Contacto

Email 1: urbanismocerdedo@cerdedo-cotobade.gal
Email 2: urbanismoco@cerdedo-cotobade.gal
Tlf. Oficina Cerdedo: 986 753 006
Tlf. Oficina Cotobade: 986 760 001

Horario

Consultas técnicas al público: 09:00 a 14:00

Lunes en Carballedo  / Viernes en Cerdedo

Funciones que realiza la oficina técnica

A Oficina Técnica é a encargada de outorgar asesoramento especializado aos cidadáns e institucións, de todo o relativo á xestión da planificación municipal, do cumprimento das normativas en vigor, e da elaboración de proxectos de ordenación urbana (como urbanizacións de rúas, parques e xardíns, peonalizacións, edificios municipais…).Tendo como criterio permanente de xestión municipal, a calidade na prestación do servizo público, traballando con rigor e seriedade para dar un servizo cada dia mellor, aplicando criterios de innovación, modernidade e sustentabilidade.

Máis información