Recurso Contencioso administrativo Campo das Rosas- Estimación de medidas cautelares solicitadas.

Marzo 2024

 PSS – PO 7224/2023 – TSXG CONT/AD SECC 3 – CONCELLO DA ESTRADA E CONCELLO CERDEDO COTOBADE

  • Medida cautelar de suspensión de la ejecutividad.

Anexo Auto estimando as medidas cautelares solicitadas.


Setembro 2023

Á SALA DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DO TRIBUNAL SUPERIOR DE XUSTIZA DE GALICIA

IAGO MARTÍNEZ NÚÑEZ, Procurador dos Tribunais e do CONCELLO DE CERDEDO-COTOBADE e do CONCELLO DA ESTRADA, segundo se acredita co documento nº1 e nº2 respectivamente que se achega con este escrito, perante esta Sala comparezo, e como mellor proceder en Dereito, DIGO:

 

Recurso