Supresión de simboloxía franquista

A Xunta de Goberno da Deputación de Pontevedra, na sesión do 1 de xullo de 2022, aprobou a concesión de subvencións para a supresión da simboloxía franquista nos espazos públicos e a rehabilitación e sinalización do patrimonio histórico-cultural dirixidas aos concellos da provincia de Pontevedra para o ano 2022 ao concello de Cerdedo- Cotobade  a cantidade de 1.191,85 euros para Supresión de simboloxía franquista.