MELLORA do Espazo e Infraestructura da Aldea MODELO de MOUTEIRA- PARADA

Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural:

Europa investe no rural.

 

Programa de Desenvolvemento Rural de Galicia 2014-2020. Medida: 7.4.1