Creación dunha Aplicación Móbil de promoción turística (Cerdedo- Cotobade)

O Concello deCerdedo– Cotobade recibe unha subvención para a Creación dunha APP móbil para a promoción turística do Concello

Medida LEADER de Galicia. Convocatoria de proxectos (submedida 19.2) 2021-2022.

GDR: 15 PONTEVEDRA – MORRAZO

Natureza do proxecto: Non Produtiva
Título do proxecto: Creación dunha Aplicación Móbil de promoción turística (Cerdedo- Cotobade)

 

Orzamento total: 18.150,00

Subvención recibida: 12.705,00

Empresa : THREE GOLDEN MONKEYS LAB SL