Supresión da simboloxía franquista nos espazos públicos e a rehabilitación e sinalización do patrimonio histórico-cultural dirixidas aos Concellos da provincia de Pontevedra para o ano 2022

A Xunta de Goberno da Deputación de Pontevedra, na sesión de 27 de xaneiro de 2023, aprobou á concesión de subvencións para a supresión da simboloxía franquista nos espazos públicos e a rehabilitación e sinalización do patrimonio histórico-cultural dirixidas aos concellos da provincia de Pontevedra para o ano 2022 ao Concello de Cerdedo-Cotobade a cantidade de 7.273,36 euros para Mellora e embelecemento do conxunto de lavadoiro e fonte de Castro do Medio con cargo á liña B.

Publicación en Galego 

Publicación en Castelán