PREALERTA DE ESCASEZA DE AUGA NA CONCA DO LEREZ.

AVISO

A todos os veciños/as do Cerdedo-Cotobade, por medio da presente COMUNÍCASELLES que se activou a PREALERTA DE ESCASEZA DE AUGA NA CONCA DO LEREZ. FAISE NECESARIO MODERAR E FACER UN CONSUMO RESPONSABLE DA AUGA, de xeito que non a malgastemos cun consumo innecesario.

As recomendacións pasan por evitar regos de xardíns, lavado de coches particulares, terrazas e enchido de piscinas.

Promover accións básicas como pechar a billa durante o cepillado ou elixir ducha en vez de bañeira.

Instar ás empresas a minimizar o seu consumo e adoptar medidas de aforro.

Rogamos concienciación e uso racional e sostible.

E, para que conste aos efectos oportunos, asino a presente en Cerdedo-Cotobade a 29 de Agosto de 2023.

 

Aviso