SOLICITUDE DE INFORME MUNICIPAL EIA LAT PE Dos Cotos – SE Pontesampaio

Resolución da Xefatura Territorial da Consellería de Economía, Industria e Innovación, pola que se somete a información pública o estudo de impacto ambiental e as solicitudes de autorización administrativa previa e de construción, o proxecto de interese autonómico e a declaración de utilidade pública, en concreto, das instalacións da LAT 66 kV PE Dos Cotos – SE Pontesampaio, emprazada nos concellos de Cerdedo-Cotobade, Ponte Caldelas e Pontevedra da provincia de Pontevedra (IN408A 2020/122).

  1. Modelo de documento de alegación sao proxecto.
  2. Modelo de recollida de firmas ao documento de alegacións.