Plan Concellos. Para a amortización de débedas con Acreedores de Gasto Corrente

O Concello de Cerdedo-Cotobade recibe unha subvención de 157.665,24 € da Deputación Provincial de Pontevedra na liña 2 Acredores de Gasto Corrente 2023, dentro do PLAN  CONCELLOS PARA A AMORTIZACIÓN DE DÉBEDAS CON  ACREDORES DE GASTO CORRENTE E INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO DE GASTO CORRENTE DERIVADO DÁ PRESTACIÓN DE SERVIZOS MUNICIPAIS E/OU DÁ REALIZACIÓN DE ACTOS CULTURAIS, DEPORTIVOS, SOCIAIS Etc. (LIÑA 2) 2022.