Subvencións en Materia Educativa

Convoca: Concello deCerdedoCotobade

Beneficiarios:

  • Centros educativos públicos do Concello de Cerdedo-Cotobade para a celebración de actividades complementarias e actividades extraescolares por eles programadas, tales como exposicións, publicacións, certames, conferencias e en xeral calquera actividade de conservación, promoción e divulgación de valores educativos.
  • Asociacións de Nais e Pais de alumnos e alumnas de centros educativos do termo municipal de Cerdedo-Cotobade (ANPAS) para execución de actividades que lle son propias no marco dos principios educativos expresados anteriormente.

Prazo de presentación:  ata o 17 de agosto

Bases: bases educacion

Fase de presentación:

Solicitude: anexo I ed

Declaración Responsable: anexo II edu

Certificado Asociación: anexo III edu

Designacion conta bancaria : anexo IV edu

Fase xustificación

Conta Xustificativa: anexo V edu