CHEGA 700: Comunicación de fin

De acordo á Orde Ministerial1 que regula este proceso, o prazo para solicitar as actuacións en caso de afectación por parte dos usuarios de TDT, é de seis meses desde a data de posta en servizo das estacións de telefonía móbil.

Infórmase que o 30-11-2022 finalizará definitivamente o prazo para solicitar as actuacións gratuítas, por parte dos usuarios da TDT, polas posibles afectacións ocasionadas polos nodos de 4G e 5G. Lembramos que para poder atender no centro de atención ao usuario e poder resolver as incidencias, terán que comunicarse ao teléfono gratuíto 900 833 999.

______________________________________________________________________________________________________________________

 

1 Orde ETD/100/2022, do 10 de febreiro de 2022, pola que se establecen as actuacións que deben realizar os operadores prestadores de servizos de comunicacións electrónicas móbiles na banda do dividendo dixital para garantir que a posta en servizo das estacións emisoras na devandita banda non afecte as condicións existentes de recepción do servizo de televisión.

https://www.llega700.es