Informe municipal ao trámite de avaliación ambiental do proxecto LAT 66KV PE COTOS-SE PONTESAMPAIO

ASUNTO:
Consultas na avaliación de impacto ambiental simplificada do proxecto LAT 66kV PE Cotos-SE PonteSampaio, situado nos concellos de Ponte Caldelas, Cerdedo-Cotobade e Pontevedra, provincia de Pontevedra.
(clave: 2021/0171; expediente IN408A 2020/122).

Don Jorge Cubela López en calidade de alcalde do Concello Cerdedo-Cotobade (Pontevedra), cargo que consta por notoriedade, ante esta dependencia e conforme ao artigo 46 da Lei 21/2013, de 9 de decembro.

Informase e propóñense as seguintes consideracións/alegacións:

Descargar Informe Completo