FOGUEIRAS SAN XOAN 2023

Abrése o prazo para solicitar permiso para realizar fogueiras na noite de San Xoan , tanto privadas como por parte de colectivos. Os interesados deberán solicitar a preceptiva autorización municipal presentando una comunicación no Rexistro Xeral do Concello ata o dia 21 de Xuño de 2023.

  Bando.

 Formulario de Solicitude

CONSIDERACIONS XERAIS:

 • O trámite pode realizarse mediante presentación presencial no   Rexistro Xeral do Concello ,  de luns a venres en horario de 09:00 a 14:00 horas ou ben de forma telemática na sede electrónica do   Concello   (https://concellodecerdedocotobade.sedelectronica.gal)  a través dunha instancia xeral e adxuntando o formulario arriba indicado. A comunicación conleva  unha taxa de 5 euros.

 

 • Deberase facilitar os seguintes datos:
  •  Nome e apelidos da persoa/as responsable/s da fogueira.
  •  Documento Nacional de Identidad (DNI)
  •  Teléfono móbil, que deberá estar dispoñible en todo momento durante a celebración da fogueira.
  •  Referencia catastral da parcela onde se realizará a localización da fogueira.
  •  Obriga de coñecer os teléfonos de emerxencias: 012 (Emerxencias) 085 (lumes forestais) e 661.64.14.79 (Protección Civil do Concello).

    MEDIDAS PREVENTIVAS AMBIENTAIS DE OBRIGADO CUMPRIMENTO

 • Non se poderá prender lume preto de masas forestais ou matogueiras.
 • Para garantir a seguridade e atallar posibles incidencias, deberá disporse de material para a extinción do lume, tales como caldeiros con auga, area ou extintores, e os organizadores están obrigados a deixar completamente apagada a fogueira antes de marcharse, para o cal deberán empapala con auga.
 • A fogueira terá un perímetro de seguridade de 6 metros de radio por cada metro da altura combustible, porase especial coidado de non situalas baixo tendidos eléctricos ou telefónicos. Non se poderán acumular combustibles nos arredores das cachadas e tampouco se poderán queimar nelas materiais contaminantes ou perigosos (tales como rodas, latas, PVC, aceites, etc) e en xeral, calquera sustancia que ao arder desprenda gases ou fumes tóxicos.
 • Non poderá iniciarse ningunha fogueira cando as condicións meteorolóxicas que poidan dificultar o seu control, especialmente se é un día de vento. Asemade, se iniciado o lume se producise a aparición de vento intenso, procederase a apagalo. Non se abandonará a vixilancia da zona da fogueira ata que o lume estea totalmente apagado.