Convenio de colaboración coa Axencia Galega de Infraestruturas EstradaCerdedoa Caroi

O Concello de Cerdedo-Cotobade procedeu a adxudicación dos traballos de redacción do Plan Especial de Infraestruturas e Dotacións, así como, da redacción do proxecto de construción do vial  que comunica os lugares deCerdedoe  Caroi, ao abeiro do convenio  de colaboración asinado coa Axencia Galega de Infraestruturas.