Entroido 2023

19 de febreiro- Cerdedo

16:00 Desfile desde o Centro Sociocultural ata o pavillón de Deportes

17:00 Festa Infantil con:

 • Barredora humana
 • Pista de obstaculos
 • Ludoteca bloques construcion
 • Espazo multimedia con wii
 • Obradoiros
 • Disco

Concurso de disfraces

25 de febreiro- Carballedo

16:00 Desfile desde a Praza da Chan ata o pavillón  de Deportes

17:00 Festa Infantil con:

 • Barredora humana
 • Pista de obstaculos
 • Ludoteca bloques construcion
 • Espazo multimedia con wii
 • Obradoiros
 • Disco

Concurso de disfraces

Concurso de disfraces

CATEGORIAS INDIVIDUAL E PARELLAS

Para o domingo 19 de febrero,  a partir das 16:00 no Centro Cultural de Cerdedo,  inscribiranse nunha lista habilitada ao efecto e antes das 17:00.

Tra-la inscrición deberán desfilar desde  o Centro cultural ata o Pavillon de Cerdedo.

Poderán inscribirse con anterioridade presencialmente ou enviando a ficha por e-mail: omix@cerdedo-cotobade.gal

 

Para o sábado  día 25 de febreiro, a partir das 16:00 na  Praza do Concello, sede Carballedo, inscribiranse nunha lista habilitada ao efecto e antes das 17:00.

Tra-la inscrición deberán desfilar desde  a Praza da Chan ata o Pavillon de Carballedo.

Poderán inscribirse con anterioridade presencialmente ou enviando a ficha por e-mail: omix@cerdedo-cotobade.gal

CATEGORIA GRUPOS

Os grupos terán que inscribirse con anterioridade  OBRIGATORIAMENTE.

Antes do día 16 de febreiro as 12:00 para os Entroidos  deCerdedooCerdedoe Carballedo

Para o Entroido de Carballedo  ata o 23 de febreiro ás 12:00 horas

Xuntar coa solicitude un listado nominal dos participantes co número de DNI e enderezo.

Estableceranse  os seguintes premios por categorías e poderá ser declarado deserto.

INFANTIL, un único premio para  categorías de

Individual 50,00 €

Parella 75,00 €

ADULTOS un único premio para  categorías de

Individual 75,00 €

Parella 100,00 €

FIXOS

Grupos .

De 10 ata 15  participantes 125 ,00 € por un desfile 150,00 por dous desfiles

De 16  ata 25 participantes 150,00 por un desfile e 175,00 por dous desfiles

De mais de 26 participantes 225,00 por un desfile e 250,00 por dous desfiles .

 

Participación  limitada a 13 grupos por orden de inscrición, ou ata agotar crédito.

No  acto entregarase un diploma de consecución  do premio e o  pago  efectuarase a través de transferencia bancaria.

FICHA CONCURSO

bases concurso