Cerdedo: 986 753 006 - Cotobade: 986 760 001

Selección alumnado-traballador Obradoiro de Emprego Lérez-Verdugo 2