A principal labor da Bolsa de Emprego Municipal é a creación dunha base de datos de persoas que demandan emprego.

Nela pode inscribirse calquera persoa empadroada en Cerdedo-Cotobade, en idade laboral e que esté buscando emprego, por estar desempregada ou porque sendo traballador en activo queira mellorar a súa condición laboral.

Tratase dun servizo de balde e o Concello dende este servizo actúa de mediador entre a oferta e a demanda de emprego, non sendo responsable das relacións contractuais resultantes destas.

A través da Bolsa de Emprego organizaranse obradoiros de orientación laboral para axudar ó demandante de emprego a preparar o seu currículum ou a afrontar unha entrevista de traballo. Ademais, o empresario pode recibir asesoría respecto a subvencións, bonificacións por creación de postos de traballo ou por contratacións de traballadores de determinados colectivos ou outras informacións que precise.

DEMANDANTES DE EMPREGO:

Requisitos para poder inscribirse na Bolsa de Emprego:

  • Persoas maiores de 18 anos.
  • Estar empadroados no Concello de Cerdedo.

As persoas interesadas en estar incluídas na Bolsa de Emprego deberán encher unha solicitude de inscrición, e entregala nas oficinas municipais, xunto cunha fotocopia do D.N.I.e a vida laboral. Ademáis poden adxuntar o curriculum vitae da oficina de emprego de Pontevedra si o queren.

O período de validez dos datos é dun ano, ó termo dos cales se dará de baixa o usuario na Base de Datos. O usuario interesado en manter a continuidade da súa ficha dentro do servizo deberá indicalo na Axencia de Emprego. De igual xeito, deben notificarse a Axencia calquera variación nos datos recollidos na ficha do usuario.

OFERTAS DE EMPREGO

Requisitos para as empresas que queiran solicitar candidatos:

  • Cubir o modelo de solicitude de candidatos, indicando o perfil solicitado, e remitila por e-mail, fax ou persoalmente na Bolsa de Emprego Municipal. (Descargar aquí)
  • A empresa deberá notificar o resultado do proceso de selección.

¡Ofertas de Emprego!

Publica ou consulta as ofertas de emprego actuáis

¿CÓMO FUNCIONA A BOLSA DE EMPREGO?

1- Crease unha base de datos coas persoas demandantes de emprego e outra coas empresas que oferten postos de traballo.

2- As persoas interesadas en estar incluídas na Bolsa de Emprego cubren a solicitude de inscrición e posteriormente se lles realiza unha entrevista ocupacional fixada pola Axencia de Emprego Municipal co fin de identificar o seu perfil profesional.

3- O servizo a empresas comeza cando se poñen en contacto coa Bolsa de Emprego Municipal para comunicarlle a oferta de emprego.

4- Unha vez recibida a oferta se realiza a búsqueda de candidatos aptos para o posto de entre os solicitantes da bolsa, dende a Axencia de Emprego nos poñemos en contacto cos preseleccionados para informarlles da oferta e das súascondicións. Se están interesados, dende a Axencia se remiten os Currículums á empresa solicitante, quén se encargará a partir de entonces de seleccionar ó seu futuro traballador.

FORMULARIO DESEMPLEADOS
  Leín e acepto a Política de privacidade

  INSPECCION TECNICA DE VEHÍCULOS AGRÍCOLAS

  Comunícase aos interesados que Supervisión y Control, a empresa encargada de levar ao cabo a inspección técnica de tractores agrícolas desprazará a súa unidade móbil a Cerdedo-Cotobade para a revisión dos mesmos. DÍA: 08 de abril de 2024 HORARIO: de 9 a 13:30 horas e de 15:15 a 18:00 pola tarde. LUGAR: aparcadoiro do campo [...]

  Recurso Contencioso administrativo Campo das Rosas- Estimación de medidas cautelares solicitadas.

  Marzo 2024  PSS - PO 7224/2023 - TSXG CONT/AD SECC 3 - CONCELLO DA ESTRADA E CONCELLO CERDEDO COTOBADE Medida cautelar de suspensión de la ejecutividad. Anexo Auto estimando as medidas cautelares solicitadas. Setembro 2023 Á SALA DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DO TRIBUNAL SUPERIOR DE XUSTIZA DE GALICIA IAGO MARTÍNEZ NÚÑEZ, Procurador dos Tribunais e do [...]

  Sondaxes manuais avaliativas para a posta en valor do CASTRO DA CIVIDÁ

  O Concello de Cerdedo Cotobade a través dun convenio coa Xunta de Galicia, promoveu durante o mes de Outubro e Novembro a posta en valor do Xacemento do Castro da Cividade e do Petróglifo da Pedra dos Mouros. O xacemento arqueolóxico denominado Castro de Sacos ou A Cividá (GA36012030), trátase dun poboado fortificado da Idade [...]

  Interposición Recurso Contencioso administrativo Parque eólico Os Cotos

  Á SALA DO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DO TRIBUNAL SUPERIOR DE XUSTIZA DE GALICIA IAGO MARTÍNEZ NÚÑEZ, Procurador dos Tribunais e do CONCELLO DE CERDEDO-COTOBADE, segundo se acredita co documento nºl e nº2 respectivamente que se achega con este escrito, perante esta Sala comparezo, e como mellor proceder en Dereito, DIGO:...   Recurso.

  “ENTROIDO 2024”

  O Concello de Cerdedo-Cotobade (Pontevedra), a través da participación cidadá, co motivo de manter o espírito do Entroido, de crear un ambiente festivo, de contar con moita participación da cidadanía presenta o Concurso de disfraces dirixido a todos veciños e veciñas do noso Municipio   Bases(Gl)  Bases(Cast)  Ficha de Inscrición

  AXUDAS PARA A PROMOCIÓN DO EMPREGO AUTÓNOMO E COTA CERO ANO 2024

  O Diario Oficial de Galicia publica a convocatoria do programa de axudas á promoción do emprego autónomo que, dotado con 28,9 millóns de euros, inclúe unha partida de 9,6 millóns para financiar ao 100% a cota reducida dos novos autónomos durante os 12 primeiros meses de actividade. A conselleira de Promoción do Emprego e Igualdade, Elena Rivo, [...]

  Resolución información pública modificación solicitude utilidade pública e necesidade urxente ocupación parque eólico dos cotos

  Hoxe día 28.12.2023 sae  publicada no DOG a RESOLUCIÓN do 19 de decembro de 2023, da Xefatura Territorial de Pontevedra, pola que se somete a información pública a modificación da solicitude de declaración de utilidade pública, en concreto, e da necesidade de urxente ocupación que iso implica, do proxecto do parque eólico dos Cotos, sito [...]

  Creación De Praza E Mellora Das Infraestruturas Públicas Da Aldea Modelo De Mouteira-Parada

  O Concello de Cerdedo-Cotobade ao abeiro da Resolución do 26 de decembro de 2022 pola que se aproban as bases reguladoras das subvencións para proxectos de creación, mellora e ampliación de servizos básicos locais en aldeas modelo e ámbitos  territoriais vinculados aos instrumentos de recuperación da terra agraria, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento [...]

  CERDEDO-COTOBADE é Nadal. Concurso de DECORACIÓN DE NADAL

  Cartel Informativo Cartel de Premios Bases do Concurso Anexo I.   Ficha De Inscripción E Declaración Responsable O Concello de Cerdedo-Cotobade, presenta o Concurso de Decoración do Nadal dirixido a todos os negocios, comunidades de montes, asociacións e familias que forman o noso Municipio. Con materiais naturais ou reciclados. Os materiais empregados deberán ser na súa [...]

  CONVENIO DE COLABORACIÓN-MELLORA DA SENDA DE SANTA MARÍA DE SACOS

  CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE NATURGY RENOVABLES S.L.U. E O CONCELLO DE CERDEDO-COTOBADE PARA A “MELLORA DA SENDA DE SANTA MARÍA DE SACOS”  O Concello de Cerdedo-Cotobade ven de asinar un convenio de colaboración coa empresa NATURGY RENOVABLES S.L.U. para a realización dos traballos de mellora duna ruta de sendeirismo localizada na parroquia de Santa María [...]