A principal labor da Bolsa de Emprego Municipal é a creación dunha base de datos de persoas que demandan emprego.

Nela pode inscribirse calquera persoa empadroada en Cerdedo-Cotobade, en idade laboral e que esté buscando emprego, por estar desempregada ou porque sendo traballador en activo queira mellorar a súa condición laboral.

Tratase dun servizo de balde e o Concello dende este servizo actúa de mediador entre a oferta e a demanda de emprego, non sendo responsable das relacións contractuais resultantes destas.

A través da Bolsa de Emprego organizaranse obradoiros de orientación laboral para axudar ó demandante de emprego a preparar o seu currículum ou a afrontar unha entrevista de traballo. Ademais, o empresario pode recibir asesoría respecto a subvencións, bonificacións por creación de postos de traballo ou por contratacións de traballadores de determinados colectivos ou outras informacións que precise.

DEMANDANTES DE EMPREGO:

Requisitos para poder inscribirse na Bolsa de Emprego:

  • Persoas maiores de 18 anos.
  • Estar empadroados no Concello de Cerdedo.

As persoas interesadas en estar incluídas na Bolsa de Emprego deberán encher unha solicitude de inscrición, e entregala nas oficinas municipais, xunto cunha fotocopia do D.N.I.e a vida laboral. Ademáis poden adxuntar o curriculum vitae da oficina de emprego de Pontevedra si o queren.

O período de validez dos datos é dun ano, ó termo dos cales se dará de baixa o usuario na Base de Datos. O usuario interesado en manter a continuidade da súa ficha dentro do servizo deberá indicalo na Axencia de Emprego. De igual xeito, deben notificarse a Axencia calquera variación nos datos recollidos na ficha do usuario.

OFERTAS DE EMPREGO

Requisitos para as empresas que queiran solicitar candidatos:

  • Cubir o modelo de solicitude de candidatos, indicando o perfil solicitado, e remitila por e-mail, fax ou persoalmente na Bolsa de Emprego Municipal. (Descargar aquí)
  • A empresa deberá notificar o resultado do proceso de selección.

¡Ofertas de Emprego!

Publica ou consulta as ofertas de emprego actuáis

¿CÓMO FUNCIONA A BOLSA DE EMPREGO?

1- Crease unha base de datos coas persoas demandantes de emprego e outra coas empresas que oferten postos de traballo.

2- As persoas interesadas en estar incluídas na Bolsa de Emprego cubren a solicitude de inscrición e posteriormente se lles realiza unha entrevista ocupacional fixada pola Axencia de Emprego Municipal co fin de identificar o seu perfil profesional.

3- O servizo a empresas comeza cando se poñen en contacto coa Bolsa de Emprego Municipal para comunicarlle a oferta de emprego.

4- Unha vez recibida a oferta se realiza a búsqueda de candidatos aptos para o posto de entre os solicitantes da bolsa, dende a Axencia de Emprego nos poñemos en contacto cos preseleccionados para informarlles da oferta e das súascondicións. Se están interesados, dende a Axencia se remiten os Currículums á empresa solicitante, quén se encargará a partir de entonces de seleccionar ó seu futuro traballador.

FORMULARIO DESEMPLEADOS
  Leín e acepto a Política de privacidade

  CERDEDO-COTOBADE é Nadal. Concurso de DECORACIÓN DE NADAL

  Cartel Informativo Cartel de Premios Bases do Concurso Anexo I.   Ficha De Inscripción E Declaración Responsable O Concello de Cerdedo-Cotobade, presenta o Concurso de Decoración do Nadal dirixido a todos os negocios, comunidades de montes, asociacións e familias que forman o noso Municipio. Con materiais naturais ou reciclados. Os materiais empregados deberán ser na súa [...]

  CONVENIO DE COLABORACIÓN-MELLORA DA SENDA DE SANTA MARÍA DE SACOS

  CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE NATURGY RENOVABLES S.L.U. E O CONCELLO DE CERDEDO-COTOBADE PARA A “MELLORA DA SENDA DE SANTA MARÍA DE SACOS”  O Concello de Cerdedo-Cotobade ven de asinar un convenio de colaboración coa empresa NATURGY RENOVABLES S.L.U. para a realización dos traballos de mellora duna ruta de sendeirismo localizada na parroquia de Santa María [...]

  PUNTO DE INFORMACIÓN CATASTRAL (PIC) do Concello de Cerdedo-Cotobade

  O vindeiro dia 13 de novembro porase en marcha o PUNTO DE INFORMACIÓN CATASTRAL (PIC) do Concello de Cerdedo-Cotobade que estará situado na Sede Administrativa de Carballedo nas oficinas da Casa Consistorial de A Chan nº 11. O horario de atención ao público será de luns a venres de 9:00 a 13:00 horas. Os servizos [...]

  Alborada en Cotobade. O Gaiteiro Ricardo Portela

  O vídeo presenta a figura do gaiteiro Ricardo Portela, un músico galego que se dedicou a tocar a gaita desde os 12 anos. Mostra imaxes da súa vida, as súas actuacións e os seus discos, así como testemuños dos seus familiares, amigos e admiradores e destaca a importancia de Portela para a cultura e a [...]

  CHARLA INFORMATIVA: Dependencia e Discapacidade

  26 de Outubro de 2023 de 11:00h a 12:00h   CENTRO MULTISOCIAL DE CERDEDO

  PRÉSTAMO DE MATERIAL INVENTARIABLE A ASOCIACIÓNS.

  PREAMBULO O Concello de Cerdedo- Cotobade, conta cun material factible de préstamo para diferentes actividades e eventos, que pon a disposición dos colectivos, comisións de festas e asociacións do municipio para facilitar e favorecer o desenvolvemento de actividades comunitarias e de relación. A participación veciñal está sendo un eixe importante no desenvolvemento do traballo do [...]

  Presentación por rexistro do Recurso Contencioso Administrativo contra o parque eólico Campo das Rosas. (expediente IN408A 2017/005).

  Á SALA DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DO TRIBUNAL SUPERIOR DE XUSTIZA DE GALICIA IAGO MARTÍNEZ NÚÑEZ, Procurador dos Tribunais e do CONCELLO DE CERDEDO-COTOBADE e do CONCELLO DA ESTRADA, segundo se acredita co documento nº1 e nº2 respectivamente que se achega con este escrito, perante esta Sala comparezo, e como mellor proceder en Dereito, DIGO: 1.- [...]

  Supresión da simboloxía franquista nos espazos públicos e a rehabilitación e sinalización do patrimonio histórico-cultural dirixidas aos Concellos da provincia de Pontevedra para o ano 2022

  A Xunta de Goberno da Deputación de Pontevedra, na sesión de 27 de xaneiro de 2023, aprobou á concesión de subvencións para a supresión da simboloxía franquista nos espazos públicos e a rehabilitación e sinalización do patrimonio histórico-cultural dirixidas aos concellos da provincia de Pontevedra para o ano 2022 ao Concello de Cerdedo-Cotobade a cantidade [...]

  PREALERTA DE ESCASEZA DE AUGA NA CONCA DO LEREZ.

  AVISO A todos os veciños/as do Cerdedo-Cotobade, por medio da presente COMUNÍCASELLES que se activou a PREALERTA DE ESCASEZA DE AUGA NA CONCA DO LEREZ. FAISE NECESARIO MODERAR E FACER UN CONSUMO RESPONSABLE DA AUGA, de xeito que non a malgastemos cun consumo innecesario. As recomendacións pasan por evitar regos de xardíns, lavado de coches [...]

  SOLICITUDE DE INFORME MUNICIPAL EIA LAT PE Dos Cotos – SE Pontesampaio

  Resolución da Xefatura Territorial da Consellería de Economía, Industria e Innovación, pola que se somete a información pública o estudo de impacto ambiental e as solicitudes de autorización administrativa previa e de construción, o proxecto de interese autonómico e a declaración de utilidade pública, en concreto, das instalacións da LAT 66 kV PE Dos Cotos [...]