Informe Municipal en relación ao estudio de Impacto Ambiental do Parque Eólico dos COTOS

Don Jorge Cubela López en calidade de alcalde do Concello Cerdedo-Cotobade (Pontevedra), cargo que consta por notoriedade, ante esta dependencia e conforme á RESOLUCIÓN do 15 de decembro de 2021, da Xefatura Territorial de Pontevedra, pola que se somete a información pública o estudo de impacto ambiental e as solicitudes de autorización administrativa previa e de construción, proxecto sectorial (proxecto de interese autonómico) e a solicitude de declaración de utilidade pública, en concreto, das instalacións do parque eólico dos Cotos, situado no concello de Cerdedo-Cotobade, provincia de Pontevedra (expediente IN661A 2011/18-4).

DOG Núm. 245 do 23 de decembro de 2021.

Informe municipal_PE Os Cotos