Relación e Planos de Bens Afectados polo Parque Eólico Porto Vidros

Documento remitido ao concello no dia 25.05.2021 en relación ao detalle do listado e planos dos dereitos afectados sobre as parcelas ocupadas polas infraestruturas do parque eólico Porto Vidros. Pódese consultar en detalle os planos para comprobar a ocupación permanente, temporal e as zonas de servidume de cada parcela.

DESCARGAR DOCUMENTACIÓN