Corporación Municipal 2023-2027

A Corporación Municipal está formada por 13 Concelleiros (o Alcalde-Presidente é o primeiro de eles) distribuidos nos seguintes Grupos Municipais:

Nome
Partido Político

Cubela Lopez Jorge

PP

Ovelleiro Garrido Maria Lourdes

PP

Vazquez Corbacho Fernando

PP

Pichel Garcia Jose

PP

Casado Troitiño Belen

PP

Portela Leiro Bruno

PP

Lois Abal Javier

PP

Troitiño Tarin Agustin

PP

Aguete Dorrio Maria Galiza

PP

Pichel Diz María Teresa

PP

Nome
Partido Político

Couto Cerviño Ana

PSdeG-PSOE

García Alonso Manuel

PSdeG-PSOE

Nome
Partido Político

Filgueira Touriño Ernesto Manuel

BNG