1.- Comisión Informativa de Urbanismo e de Obras

-José Pichel García (P.P)

-María Galiza Aguete Dorrio (P.P)

-Bruno Portela Leiro (P.P)

-Agustín Troitiño Tarín (P.P)

-Ana Couto Cerviño (PsdG-PSOE)

-Ernesto Filgueira Touriño (BNG)

Suplentes:
-María Lourdes Ovelleiro Garrido (P.P), Belén Casado Troitiño (P.P), Javier Lois Aval (P.P) Fernando Vázquez Corbacho (P.P)
-Manuel García Alonso (PsdG-PSOE)

2. Comisión Informativa de Facenda, Contas e Asuntos Económicos (que actuará como Comisión Especial de Contas).

-María Galiza Aguete Dorrio (P.P)

-Bruno Portela Leiro (P.P)

-José Pichel García (P.P)

-María Teresa Pichel Diz (P.P)

-Ana Couto Cerviño (PsdG-PSOE)

-Ernesto Filgueira Touriño (BNG)

Suplente/s:
-María Lourdes Ovelleiro Garrido (P.P), Belén Casado Troitiño (P.P), Javier Lois Aval (P.P) e Agustín Troitiño Tarín (P.P).
-Manuel García Alonso (PsdG-PSOE)

3. Comisión Informativa de Cultura, Patrimonio, Educación, Deportes, Medio Ambiente, Medio Rural e Interior.

-Agustín Troitiño Tarín (P.P)

-Bruno Portela Leiro (P.P)

-María Teresa Pichel Diz (P.P)

-José Pichel García (P.P)

-Manuel García Alonso (PsdG-PSOE)

-Ernesto Filgueira Touriño (BNG)

Suplente/s:
-Fernando Vázquez Corbacho (P.P), María Lourdes Ovelleiro Garrido (P.P), Belén Casado Troitiño (P.P), Javier Lois Aval (P.P).
-Ana Couto Cerviño (PsdG-PSOE)

4. Comisión Informativa de Asuntos dos Grupos Políticos e Mocións.

-Bruno Portela Leiro (P.P)

-José Pichel García (P.P)

-María Galiza Aguete Dorrio (P.P)

-Agustín Troitiño Tarín (P.P)

– Manuel García Alonso (PsdG-PSOE)

-Ernesto Filgueira Touriño (BNG)

Suplente/s:
-María Lourdes Ovelleiro Garrido (P.P), Belén Casado Troitiño (P.P), Javier Lois Aval (P.P), María Teresa Pichel Diz (P.P)
-Ana Couto Cerviño (PsdG-PSOE).

5. Comisión Informativa de Servicios Sociais, Igualdade, Muller e Loita contra a Violencia de Xénero.

-María Teresa Pichel Diz (P.P)

-María Galiza Aguete Dorrio (P.P)

-José Pichel García (P.P)

-Agustín Troitiño Tarín (P.P)

-Manuel García Alonso (PsdG-PSOE)

-Ernesto Filgueira Touriño (BNG)

Suplente/s:
-María Lourdes Ovelleiro Garrido (P.P), Belén Casado Troitiño (P.P), Javier Lois Aval (P.P), Fernando Vázquez Corbacho (P.P),.
-Ana Couto Cerviño (PsdG-PSOE)

Decreto de nomeamentos

Expediente: PLN/2023/11
Procedemento: sesión organizativa
Asunto: delegación presidencia de comisións e determinación dos membros