1.- Comisión Informativa de Urbanismo e de Obras

-Fernando Vázquez Corbacho (PP)

-Bruno Portela Leiro (PP)

-José Pichel García (PP)

-Agustín Troitiño Tarín (PP)

-Ana Couto Cerviño (PsdG-PSOE)

-Ernesto Filgueira Touriño (BNG)

2. Comisión Informativa de Facenda, Contas e Asuntos Económicos (que actuará como Comisión Especial de Contas).

-Fernando Vázquez Corbacho (PP)

-Bruno Portela Leiro (PP)

-José Pichel García (PP)

-María Galiza Aguete Dorrio (PP)

-María Regina Sobral Fraguas (PsdG-PSOE)

-Ernesto Filgueira Touriño (BNG)

3. Comisión Informativa de Cultura, Patrimonio, Educación, Deportes, Medio Ambiente, Medio Rural e Interior.

-Bruno Portela Leiro (PP)

-María Galiza Aguete Dorrio (PP)

-Agustín Troitiño Tarín (PP)

-José Pichel García (PP)

-María Lina Garrido Garrido (PsdG-PSOE)

-Ernesto Filgueira Touriño (BNG)

4. Comisión Informativa de Asuntos dos Grupos Políticos e Mocións.

–Bruno Portela Leiro (PP)

-José Pichel García (PP)

-Fernando Vázquez Corbacho (PP)

-Agustín Troitiño Tarín (PP)

-Ana Couto Cerviño (PsdG-PSOE)

-Ernesto Filgueira Touriño (BNG)

5. Comisión Informativa de Servicios Sociais, Igualdade, Muller e Loita contra a Violencia de Xénero.

-María Galiza Aguete Dorrio (PP)

-Bruno Portela Leiro (PP)

-José Pichel García (PP)

-Agustín Troitiño Tarín (PP)

-María Lina Garrido Garrido (PsdG-PSOE)

-Ernesto Filgueira Touriño (BNG)