A participación é unha peza capital da vida democrática dos concellos.

O porvir do noso concello é cousa de todas e todos os veciños, polo que xa podes tomar a palabra para mellorar cada núcleo ou parroquia de Cerdedo-Cotobade.

Cultura, obras públicas, infraestruturas, patrimonio, servizos públicos, medio ambiente, deporte, etc … Calquera cuestión pode ser abordada a través deste formulario de participación.

    Faga aquí a súa pregunta ou suxestión
    [select* menu-departamento placeholder "Departamento" "Oficinas Xerais | concello@cerdedo-cotobade.gal" "CulturaCerdedo| culturacerdedo@cerdedo-cotobade.gal" "Cultura Cotobade | cultura.cotobade@cerdedo-cotobade.gal" "EmpleoCerdedo(ADL) | carlos@cerdedo-cotobade.gal" "Empleo Cotobade (ADL) | adlcotobade@cerdedo-cotobade.gall" "Servizos SociaisCerdedo| sersoce@cerdedo-cotobade.gal,sersoco@cerdedo-cotobade.gal" "Servizos Sociais Cotobade | sersoco@cerdedo-cotobade.gal" "UrbanismoCerdedo| urbanismocerdedo@cerdedo-cotobade.gal" "Urbanismo Cotobade | urbanismoco@cerdedo-cotobade.gal" "Medio Ambiente | medioambiente@cerdedo-cotobade.gal" ]