Cerdedo: 986 753 006 - Cotobade: 986 760 001

Punto Limpo

Punto Limpo

O Punto Limpo é unha instalación aberta a todos os veciños de Cerdedo-Cotobade ao que se poden levar multitude de residuos que polo seu tamaño ou composición necesitan unha xestión específica.

¿Onde se atopa?

Na subida de Cerdedo aos lugares de Deán-Castro-Quireza (estrada provincial EP-7103).

 • Coordenadas (ETRS89 / Huso29): 548.576x / 4.709.272y.
 • Coordenadas XPS: 42.534457N / -8.408127W  (WGS84)

¿Cando podo levar os meus residuos?

HORARIO DE FUNCIONAMENTO:

XOVES, 16:00 – 18:30h

SABADOS, 10:00 – 13:00h

Está prohibido abandonar residuos fóra do recinto. Incumprir calquera norma do uso do punto limpo supón a imposición de multas de ata 300 euros,  regulado na ordenanza municipal de medio ambiente e no regulamento do punto limpo.

ENTREGA DOS RESIDUOS

 • O material estará previamente seleccionado.
 • A persoa que realiza a entrega estará provista do D.N.I
 • Existe unhas CANTIDADES MÁXIMAS ADMISIBLES por motivo de xestión e dimensións da instalación.

NON SE ADMITIRÁN OS SEGUINTES RESIDUOS:

 • Lixo Orgánico: Compostaxe doméstica.
 • Pneumáticos: Os pneumáticos deben ser entregados nos talleres mecánicos para a súa xestión.
 • Productos Fitosanitarios: Os seus envases deberán ser entregados nos puntos de recollida de envases de produtos fitosanitarios (xestor SIGFITO)
 • Residuos de Obras (RCDs): Residuos de construción e demolición. En ningún caso, admitirase residuos con amianto (uralita). Os residuos de fibrocemento ou amianto deberán ser desintalados, acondicionados para o seu traslado e xestionados por empresas inscritas no Rexistro de empresas con risco por amianto (RERA), de conformidade coa regulación sectorial aplicable aos traballos con risco de exposición ao amianto.
 • Residuos Radioactivos, Infecciosos, Materiais Explosivos ou Inflamables, Combustibles.
 • Animais Mortos / Residuos Agrícolas e Gandeiros.
 • Residuos sen Identificar e Distintos aos Especificados dentro de Residuos Admisibles.

 SÓ ADMITENSE OS SEGUINTES RESIDUOS:

 • Mobles (madeira / plástico) (Listado)
 • Colchóns.
 • Sillóns e sofás.
 • Residuos textiles, roupa e calzado. Entrega a asociacións, ONG, Cáritas ou Servizos Sociais. En caso de non poder dar outro uso, entrega no punto limpo.
 • Plásticos Agrícolas: plásticos – sacos de silo e plásticos de invernadoiro. (Listado)
 • Plásticos domiciliarios: mangueiras, lonas, xoguetes, cubos de plástico, botellas de plástico de grandes dimensións, caixas de plástico, bidóns, embalaxes, etc.  (Listado)
 • Restos metálicos: somieres, tixolas, potas, tendedeiros, antenas, bicicletas, ferro, aceiro, etc. (Listado)
 • Residuos perigosos: pinturas, disolventes, vernices e os seus envases. Aerosois. Aceite mineral de automóbil. Baterías de automóbil.  (Listado)
 • Electrodomésticos / Aparellos Electrónicos
 • Papel-Cartón / Vidro /Envases: Colectores de recollida selectiva.
 • Pilas
 • Fluorescentes e Lámpadas
 • Restos de reparación domiciliaria por particulares: cerámica, ladrillo, cascallos. En ningún caso, admitirase residuos con amianto (uralita).  O máximo admitido por obra será  1m3 de escombro. No suposto de superar o volume de residuos admisible no punto limpo, o propietario dos residuos deberá facerse cargo da súa xestión segundo a normativa correspondente e o Concello poderá solicitar xustificante de entrega a xestor autorizado para comprobar que se realizou a xestión adecuada dos mesmos.