Todos os medicamentos que se venden en España teñen ese símbolo na caixa. Os medicamentos NON SE DEBEN TIRAR AO LIXO NIN POLOS DESAGUES.

Deposite os envases e os medicamentos que non necesite no Punto SIGRE da farmacia.