Cerdedo: 986 753 006 - Cotobade: 986 760 001

XIII FEIRA DE CUSPEDRIÑOS

Aberto o prazo de inscrición para a participación dos artesans na Feira de Cuspedriños

Solicita espazo ou posto para

ALIMENTACION

AGRICULTURA

ARTESANIA

Xunto con esta solicitude teñen que remitir as normas galego debidamente asinadas.

Entregar por rexistro ou por correo electronico a:

turismo@cerdedo-cotobade.gal

Compartir