Cerdedo: 986 753 006 - Cotobade: 986 760 001

Urbanismo

Contacto

Email 1: urbanismocerdedo@cerdedo-cotobade.gal
Email 2: urbanismoco@cerdedo-cotobade.gal
Tlf. Oficina Cerdedo: 986 753 006
Tlf. Oficina Cotobade: 986 760 001

Horario

Consultas técnicas ao público : 09:00 a 14:00h

Luns en Carballedo / Venres en Cerdedo

PXOM
Normas Subsidiarias
PMUS. PLAN MOBILIDADE

Funcións que realiza a oficina técnica

A Oficina Técnica é a encargada de outorgar asesoramento especializado ós cidadáns e institucións, de todo o relativo á xestión da planificación municipal, do cumprimento das normativas en vigor, e da elaboración de proxectos de ordenación urbana (como urbanizacións de rúas, parques e xardíns, peonalizacións, edificios municipais…).

Tendo como criterio permanente de xestión municipal, a calidade na prestación do servizo público, traballando con rigor e seriedade para dar un servicio cada dia mellor, aplicando criterios de innovación, modernidade e sustentabilidade.