Cerdedo: 986 753 006 - Cotobade: 986 760 001

Medicamentos

Todos os medicamentos que se venden en España teñen ese símbolo na caixa. Os medicamentos NON SE DEBEN TIRAR AO LIXO NIN POLOS DESAGUES.

Deposite os envases e os medicamentos que non necesite no Punto SIGRE da farmacia.