Cerdedo: 986 753 006 - Cotobade: 986 760 001

Plásticos (Non envases)

Os plásticos agrícolas e os residuos de plástico, que non son envases, NON deben depositarse no colector amarelo.

PLASTICOS AGRÍCOLAS (Listado)

RESIDUOS DE PLÁSTICO (Listado)

Para estes residuos, o concello de Cerdedo dispón de dúas opcións:

– Servizo de recollida mensual a domicilio. Solicitude previa de recollida ao teléfono 986 753 006

– Entrega por parte do cidadán no Punto Limpo. Solicitude previa de entrega ao teléfono 986 753 006