Cerdedo: 986 753 006 - Cotobade: 986 760 001

Sedes Municipales

Edificio administrativo de Cerdedo

Praza do Concello, 1 Cerdedo

986 753 006 / Fax: 986 753 201

Edificio administrativo de Carballedo (Sede fiscal)

Chan, 11 Carballedo

986 760 001 / Fax: 986 760 130