Cerdedo: 986 753 006 - Cotobade: 986 760 001

Contestación Xunta de Galicia sobre as suxestións do Defensor do Pobo acerca do Convenio dos Baños do San Xusto

Compartir
13 Maio, 2020