Cerdedo: 986 753 006 - Cotobade: 986 760 001

Contacto

Pode  contactar co Concello de Cerdedo-Cotobade das siguintes formas:

 • A través dos teléfonos de Atención á Cidadanía 986 753 006 (Cerdedo) / 986 760 001  (Carballedo)
 • Enviando unha mensaxe de correo electrónico ó enderezo: concello@cerdedo-cotobade.gal
 • Enviando unha carta por correo ordinario ao seguinte enderezo:

 • Sede Municipal de Carballedo. Sede Fiscal. Chan, 11 – 36856 (Carballedo)
 • Sede Municipal de Cerdedo Praza do Concello, 1 – 36130 (Cerdedo)

Enviando un correo electrónico ós seguintes departamentos:

 • SECRETARIA: administracion@cerdedo-cotobade.gal
 • INTERVENCIÓN: interventora@cerdedo-cotobade.gal
 • CULTURA: culturacerdedo@cerdedo-cotobade.gal / cultura.cotobade@cerdedo-cotobade.gal
 • EMPREGO: adlcotobade@cerdedo-cotobade.gal /  carlos@cerdedo-cotobade.gal
 • SERVIZOS SOCIAIS: sersoce@cerdedo-cotobade.gal / sersoco@cerdedo-cotobade.gal
 • URBANISMO: urbanismocerdedo@cerdedo-cotobade.gal / urbanismoco@cerdedo-cotobade.gal
 • MEDIO AMBIENTE: medioambiente@cerdedo-cotobade.gal

Outros teléfonos de interese:

 • Xulgado de Paz Cerdedo: 986 753 250
 • Xulgado de Paz Cotobade: 986 760 002
 • Biblioteca de Tenorio: 986 764 255
 • Biblioteca de Carballedo: 986 760 001
 • Biblioteca de Cerdedo: 986 753 125
 • Oficina Correos de Cerdedo: 986 753 437
 • Centro de Día e Fogar Residencial de Cerdedo: 986 097 217
 • Parada de Taxis Cerdedo: 986 753 150