Cerdedo: 986 753 006 - Cotobade: 986 760 001

Comisións Informativas

1. Comisión Informativa de Urbanismo e de Obras.
-Fernando Vázquez Corbacho (P.P)

-Bruno Portela Leiro (P.P)

-José Pichel García (P.P)

-Agustín Troitiño Tarín (P.P)

-José Antonio Pazos Fernández (PsdG-PSOE)

-Ernesto Filgueira Touriño (BNG)

2. Comisión Informativa de Facenda, Contas e Asuntos Económicos (que actuará como Comisión Especial de Contas).
-Fernando Vázquez Corbacho (P.P)

-Bruno Portela Leiro (P.P)

-José Pichel García (P.P)

-María Galiza Aguete Dorrio (P.P)

-María Regina Sobral Fraguas (PsdG-PSOE)

-Ernesto Filgueira Touriño (BNG)

3. Comisión Informativa de Cultura, Patrimonio, Educación, Deportes, Medio Ambiente, Medio Rural e Interior.
-Bruno Portela Leiro (P.P)

-María Galiza Aguete Dorrio (P.P)

-Agustín Troitiño Tarín (P.P)

-José Pichel García (P.P)

-María Lina Garrido Garrido (PsdG-PSOE)

-Ernesto Filgueira Touriño (BNG)

4. Comisión Informativa de Asuntos dos Grupos Políticos e Mocións.
Bruno Portela Leiro (P.P)

-José Pichel García (P.P)

-Fernando Vázquez Corbacho (P.P)

-Agustín Troitiño Tarín (P.P)

-José Antonio Pazos Fernández (PsdG-PSOE)

-Ernesto Filgueira Touriño (BNG)

5. Comisión Informativa de Servicios Sociais, Igualdade, Muller e Loita contra a Violencia de Xénero.
-María Galiza Aguete Dorrio (P.P)

-Bruno Portela Leiro (P.P)

-José Pichel García (P.P)

-Agustín Troitiño Tarín (P.P)

-María Lina Garrido Garrido (PsdG-PSOE)

-Ernesto Filgueira Touriño (BNG)