Cerdedo: 986 753 006 - Cotobade: 986 760 001

Comisións Informativas 2017

1. Comisión Informativa de Urbanismo. Obras.
 • María Pichel Lois (PP)
 • José Pichel García (PP)
 • María Teresa Sanmartín Nieto (PP)
 • Silvestre José Balseiros Guinarte (PP)
 • María Lina Garrido Garrido (PsdG-PSOE)
 • Andrés Rodríguez Castro (PsdG-PSOE)

2. Comisión Informativa de Facenda, Contas e Promoción Económica (que actuará como Comisión Especial de Contas).
 • Fernado Vázquez Corbacho (PP)
 • Agustín Troitiño Tarín (PP)
 • Silvestre José Valseiros Guinarte (PP)
 • Galiza Aguete Dorrio (PP)
 • Xoel Vázquez Dios (PsdG-PSOE)
 • Regina Sobral Fraguas (PsdG-PSOE)

3. Comisión de Medioambiente, Medio Rural, Cultura, Patrimonio e Interior.
 • Galiza Aguete Dorrio (PP)
 • Bruno Portela Leiro (PP)
 • Yolanda Mariño Valiñas (PP)
 • José Luís Crujeiras Garrido (PP)
 • María Lina Garrido Garrido (PsdG-PSOE)
 • Carmen Fortes Caramés (PsdG-PSOE)

4. Comisión Informativa de Servizos Sociais, Educación e Deportes e Propostas grupos Políticos Municipais.
 • Yolanda Mariño Valiñas (PP)
 • Antonio Bugallo Taboada (PP)
 • Bruno Portela Leiro (PP)
 • José Pichel García (PP)
 • Xoel Vázquez Dios (PsdG-PSOE)
 • María de los Ángeles Torres Vázquez (PsdG-PSOE)